ZONDERLAND


11-12-2016 | 16:00 | Ostade A'dam, Amsterdam (Premiere)

12-12-2016 | 20:30 | Ostade A'dam, Amsterdam

ZONDERLANDDiamantfabriek

Muziek(theater)

Een muziektheaterstuk voor twee prinsessen en vier luidsprekers

Zonderland is een absurdistisch sprookje over wachten, onmacht, heimwee en toekomsthoop. Het is een ode aan een verloren generatie van asielzoekers in opvangcentra, aan al diegenen die in een papieren bureaucratie zijn beland waardoor zij tussen wal en schip vallen.

Links;

http://www.ostadeadam.nl/programma/168-zonderland/

Featured Posts
Recent Posts