Opera Forward Festival 2017


On the 22nd of March at 16 o clock, Meriç Artaç will give a key note speech during the Opera Forward Festival 2017; The theme of the festival is Power/ Powerlessness and the speech will be at Dutch National Opera & Ballet in Amsterdam.

http://operaforwardfestival.nl/programma/new-compositions/

Programma 14.00 uur Talent #1: De grens is bereikt 14.30 uur Gesprek met componiste Calliope Tsoupaki en regisseur Floris Visser 15.15 uur Tafelgesprekken team & publiek 16.00 uur Keynote Meriç Artaç 17.00 uur Talent #4: Aporia 18.00 uur Talent #5: Oceanisch Verlangen

http://operaforwardfestival.nl/programma/new-compositions/

Featured Posts
Recent Posts